Systémové upozornění
Hlavní informace

1. Pokyny k formální stránce práce na výzkumném úkolu:

A. Student(ka) odevzdává na katedru 2 výtisky práce a její digitální formu ve formátu PDF (jako jediný soubor) na CD nebo DVD. Jeden výtisk je určený pro vedoucího práce, druhý pro archiv katedry. Výtisky mohou mít měkkou kroužkovou vazbu s titulním listem překrytým průhlednou fólií.

B. Řazení listů práce na výzkumném úkolu:

 i. Titulní list podle vzoru.

ii. Kopie zadání práce na výzkumném úkolu.

iii. Prohlášení, které odkazuje na §60 zákona č. 121/2000 Sb. o autorských právech. Novely č. 81/2005 Sb. a č. 216/2006 Sb. tohoto zákona se §60 netýkají. V dolní polovině stránky s prohlášením může být uvedeno poděkování.

iv. Česká a anglická anotace s klíčovými slovy podle vzoru.

v. Obsah a text vlastní práce (práce může být tištěna oboustranně).

 

2. Průběh obhajoby:

A. Prezentace práce (nejlépe v programu PowerPoint) – maximálně 15 minut.

B. Vyjádření vedoucího práce.

C. Otázky a připomínky členů komise a hostů, odpovědi studenta (studentky).

 

Celková doba obhajoby: cca 40 minut.