Hlavní informace

Výuka

Katedra materiálů garantuje výuku bakalářského studijního programu

  • Fyzikální inženýrství

navazujícího magisterského studijním programu

  • Fyzikální inženýrství

a doktorského studia

  • Fyzikální inženýrství - zaměření Stavba a vlastnosti materiálů
  • Kvantové technologie 

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry v základním výzkumu i v rámci spolupráce s průmyslem je založena na komplexním přístupu ke studiu porušování těles a konstrukcí, zahrnujícím fyzikálně metalurgické aspekty, aplikace lomové mechaniky, matematické modelování polí napětí a deformace, výzkum procesů porušování v mikroobjemu i pravděpodobnostní přístup ke studiu spolehlivosti systémů.

Součástí katedry je fraktografické pracoviště, které má statut autorizované zkušebny českého leteckého průmyslu a výzkumu.