Systémové upozornění
Hlavní informace

1. Rozsah státní závěrečné zkoušky z předmětů Fyzika kovů a Aplikovaná mechanika.

 

2. Pokyny k formální stránce bakalářské práce:

 

A. Student(ka) odevzdává na katedru 3 výtisky bakalářské práce a její digitální formu ve formátu PDF (jako jediný soubor) na CD nebo DVD. Výtisky jsou určeny pro vedoucího práce, knihovnu FJFI a archiv katedry. Výtisky musí mít pevnou vazbu v tuhých deskách libovolné barvy. Ukázka textu na deskách je zde.

 

B. Řazení listů bakalářské práce:

 

i. Titulní list podle vzoru.

ii. Kopie zadání bakalářské práce.

iii. Prohlášení, které odkazuje na §60 zákona č. 121/2000 Sb. o autorských právech. Novely č. 81/2005 Sb. a č. 216/2006 Sb. tohoto zákona se §60 netýkají. V dolní polovině stránky s prohlášením může být uvedeno poděkování.

iv. Česká a anglická anotace s klíčovými slovy podle vzoru.

v. Obsah a text vlastní práce (práce může být tištěna oboustranně).

 

3. Průběh státní závěrečné zkoušky:

 

A. Prezentace práce (nejlépe v programu PowerPoint) – maximálně 15 minut.

 

B. Vyjádření oponenta práce.

 

C. Stanovisko studenta (studentky) k připomínkám oponenta a odpovědi na jeho dotazy.

 

D. Vyjádření vedoucího práce.

 

E. Otázky a připomínky členů komise, odpovědi studenta (studentky).

 

F. Zkouška z předmětů Fyzika kovů a Aplikovaná mechanika.

 

Celková doba zkoušky: cca 75 minut.