Hlavní informace

Přístrojové vybavení

Mezi laboratorní a experimentální zařízení katedry patří:

  • řádkovací elektronové mikroskopy vybavené energiově dispersními analyzátory rtg. záření,
  • laserový konfokální mikroskop,
  • metalografické mikroskopy,
  • mikrotvrdoměry a nanoindentor, scratch test,
  • tahový zkušební stroj,
  • příprava pro zkoušky SPT a ABIT,
  • instrumentované Charpyho kladivo,
  • únavový zkušební stroj umožňující i dvouosé cyklické zatěžování,
  • zažízení pro cyklické zatěžování miniaturních vzorků,
  • vybavení pro sledování růstu trhliny a pole deformací metodou digitální korelace obrazu (DIC).