Systémové upozornění
Hlavní informace

Grantová agentura České republiky

Název projektu: Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi

Číslo grantu: 21-11313S

Řešitel: Ing. Filip Průša, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Spoluřešitel na KMAT: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Doba řešení: 2019 - 2021

 

Název projektu: Studium nelineární interakce elastických vln s trhlinou

Číslo grantu: 19-14237S

Řešitel: Ing. Alena Kruisová, Ph.D. (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.)

Spoluřešitel na KMAT: Ing. Aleš Materna, Ph.D.

Doba řešení: 2019 - 2021

 

Technologická agentura České republiky

Název projektu: Národní centrum pro energetiku. Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace

Číslo grantu: TN1000007/19

Řešitelé: Ing. Markéta Kryková (Centrum výzkumu Řež), prof. Dr. Ing. Antonín Kříž. IWE (ZČU Plzeň)

Spoluřešitel na KMAT: Ing. Jan Siegl, CSc.

Doba řešení: 2021

 

Název projektu: Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur - NEMENUS (NEw MEthods for NUClear Safety)

Číslo grantu: TK01030108

Řešitel: Ing. Jaroslav Joch, CSc., MBA (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.)

Spoluřešitel na KMAT: prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.

Doba řešení: 2018-2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Název projektu: Kvantové technologie

Číslo grantu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-018/0002354

Řešitel: doc. Dr. Ing. Ivan Richter (katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT)katedra materiálů FJFI ČVUT)

Spoluřešitel na KMAT: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Doba řešení: 2017-2022

 

Název projektu: Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Číslo grantu: CZ 02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778

Řešitel: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.(katedra fyziky FJFI ČVUT)

Spoluřešitel na KMAT: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Doba řešení: 2018-2022

 

Studentská grantová soutěž ČVUT

Název projektu: Únavové vlastnosti materiálů připravených technologiemi additive manufacturing

Číslo grantu: SGS21/168/OHK4/3T/14

Řešitel : Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. (katedra materiálů FJFI ČVUT)

Doba řešení: 2021-2023